ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

စွမ်းအင်ကဏ္ဍ

နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးမူဝါဒနှင့်အညီ ပြည်တွင်းရှိ ကုန်းတွင်းနှင့်ကမ်းလွန်တို့မှ ထွက်ရှိ သည့် ရေနံစိမ်းနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့တို့ကို အသုံးပြု၍ စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာရေး နည်းစနစ်များ အသုံးပြုပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေဘဲ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်တို့အား တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်သွားနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

တင်ဒါ

တင်ဒါကြေညာချက်များနှင့် တင်ဒါအောင်မြင်သူများ

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှု၊ ဓါတ်ဆီ နှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်၊ ဖြန်ဖြူး၊ ရောင်းချရေး

ကြည့်ရှုရန်

တင်ဒါ

တင်ဒါကြေညာချက်များနှင့် တင်ဒါအောင်မြင်သူများ