ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (PPRD)သတင်း

လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။      လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် အသစ်ခေါ်ယူခန့် ထားရန် သတင်းစာနှင့် Website မှ ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သော လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ တန်း ဘူမိဗေဒလက်ထောက်(၂)၊ ဘူမိရူပဗေဒလက်ထောက်(၂)၊ သုတေသနလက်ထောက်(၂)၊ တိုင်းထွာရေး(၂)၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)၊ ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ စာရင်းကိုင်(၂)ရာထူးနေရာများအတွက် ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းအား ပူးတွဲပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက် သည်။

၂။       လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများအား လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၄၄)၊ နေပြည်တော်တွင် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်များအလိုက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီအရောက် သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ သတင်း ပေးပို့သွားရန် ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်ရာထူးဦးရေလူတွေ့ဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက်၊ အချိန်
(က)ဘူမိဗေဒလက်ထောက်(၂)၂၆၂၈-၁-၂၀၂၂ ရက် (သောကြာနေ့)၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီ
(ခ)ဘူမိရူပဗေဒလက်ထောက်(၂)
(ဂ)ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူး
(ဃ)စာရင်းကိုင်(၂)
(င)အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)(တွင်းတူး)
(စ)အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)(စက်မှု)(ဘူမိရူပ)
(ဆ)အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)(တူးဖော်ရေး)၁၃

၂၉-၁-၂၀၂၂ ရက် (စနေနေ့)၊

နံနက်(၉:၀၀)နာရီ

(ဇ)အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)(စက်မှု)၂၇
(ဈ)အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)(ပိုက်လိုင်း)၃၀-၁-၂၀၂၂ ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီ
(ည)အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)(ဆောက်လုပ်ရေး)၁၀
(ဋ)အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)(လျှပ်စစ်)
(ဌ)အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)(သယ်ပို့)
(ဍ)အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)(IT)
(ဎ)အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)(ဆက်သွယ်ရေး)

၄။      ထိုသို့ လူတွေ့ဖြေဆိုရန်လာရောက်သည့်အချိန်တွင် အောက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်း(မူရင်း)များ မပျက်မကွက်  ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ပါသည်-

             (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား

(ခ)     တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်

(ဂ)     ဘွဲ့လက်မှတ်

(ဃ)    အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား

၅။      အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၁၁၃၃၉ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ