ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း(MOGE)သတင်း

ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 

 

၁။      လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် အသစ်ခေါ်ယူခန့် ထားရန် သတင်းစာနှင့် Website မှ ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သော လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ တန်း၊ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ တန်းနှင့် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ တန်း ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်းများအား ပူးတွဲပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

၂။       အဆိုပါရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများသည် ပူးတွဲဖော်ပြထားသည့် နေ့ရက်များတွင် ရေနံမြေ/ဒေသများသို့ အောက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ၂၄-၃-၂၀၂၂ ရက်(ကြာသပတေးနေ့) ၁၀:၀၀ နာရီ အရောက် သတင်းပို့ရမည်ဖြစ်သည်-

(က)    ဘွဲ့လက်မှတ်/ပညာအရည်အချင်းလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

(ခ)      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

(ဂ)     အသက်အထောက်အထားအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ် (သို့မဟုတ်) ကျောင်းထောက်ခံစာ မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

(ဃ)    ၃ လ အတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ကာလာဓာတ်ပုံ ၅ ပုံ (၁ လက်မ x 1.၂၅ လက်မ)

(င)      အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

(စ)     ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်း၏ထောက်ခံချက် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

(ဆ)    ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါက သက်တမ်းရှိသော အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

၃။      ရွေးချယ်ခံရသူများအနက်မှ သတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်တွင် လာရောက်သတင်းပို့ရန် ပျက်ကွက် သူများနှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုနိုင်သူများ၏ ရာထူးနေရာများ၌ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေ ၂၀(င)(၉)အရ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေးအရန်စာရင်းရှိ အမှတ် အများအနည်းအလိုက် တန်းစီဇယားအမှတ်စဉ်အတိုင်း အစားထိုးဖြည့်စွက်ရွေးချယ်ခန့်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၄။      အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၁၁၃၃၉ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ