ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း(MPE)သတင်း

Image Title

ကူညီ ဝေမျှ ပညာရ MOEE နှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာစာအုပ်များ ဆောင်းပါးများ ဓါတ်အားခနှုန်းထားများ တွက်ချက်ရန် ဓါတ်အားလိုင်းပြမြေပုံ android apk www.moee.gov.mm TOTAL VISITORS 6271K+ ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။           လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းတွင်  လစ်လပ်လျက် ရှိသော ပြင်ပဝင်ပေါက်ရာထူးနေရာများဖြစ်သည့်  လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ -၂၂၆၀၀ဝိ တန်း...

Image Title

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းမှ ခေါ်ယူသော လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ တန်းနှင့် လစာနှုန်း ၁၈၀၀၀ဝိ -၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ တန်း ရာထူးနေရာများအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်း၊ ဖြေဆိုရမည့်နေရက်နှင့်နေရာကြေညာခြင်း

၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊      မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းတွင်  ဝန်ထမ်းသစ်ခေါ်ယူ ခန့်ထားရန် သတင်းစာ နှင့် Website မှ ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သည့် လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀...

Image Title

နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ