ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ဆောင်မှုများ

ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံရေးဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံရေးဦးစီးဌာနမှ Website Upgrade ပြုလုပ်ရန် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း...

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ နှိုးဆော်အသိပေးခြင်း

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ နှိုးဆော်အသိပေးခြင်း...

ရေနံလက်ယက်တွင်းတိမ်များရှာဖွေ တူးဖော် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်(အသစ်) နှင့် (သက်တမ်းတိုး) များ ထုတ်ပေးလျက်ရှိခြင်းအား သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသည် ဒေသတွင်းစွမ်းအင်ဖူလုံရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိရေးရည်ရွယ်၍ ရေနံလက်ယက်တွင်းတိမ်များ ရှာဖွေ တူးဖော် ထုတ်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း လု...


နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ