ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါများ

National Petroleum Laboratory and Online Monitoring Center (Naypyitaw) RC(၂)ထပ်အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း

National Petroleum Laboratory and Online Monitoring Center (Naypyitaw) RC(၂)ထပ်အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း

National Petroleum Laboratory and Online Monitoring Center (Naypyitaw) RC(၂)ထပ်အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်းနောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ