ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါများ

ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများအား ကာလရှည်ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ဝင်စားမှု အဆိုပြုလွှာဖိတ်ခေါ်ခြင်း

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်တွင်းဓာတ်မြေဩဇာထုတ်လုပ်မှု တိုးမြင့်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာ့ရေနံဓာတု‌ဗေဒလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ ဓာတ်မြေသြဇာ စက်ရုံများအား ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကာလရှည်ငှားရမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များအား စိတ်ဝင်စားမှု အဆိုပြုလွှာများ တင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- (က) အမှတ်(၄) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (မြောင်းတကာ) (ခ) အမှတ်(၅) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (ကန်ကြီးထောင့်)

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်တွင်းဓာတ်မြေဩဇာထုတ်လုပ်မှု တိုးမြင့်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာ့ရေနံဓာတု‌ဗေဒလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ ဓာတ်မြေသြဇာ စက်ရုံများအား ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကာလရှည်ငှားရမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များအား စိတ်ဝင်စားမှု အဆိုပြုလွှာများ တင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- (က) အမှတ်(၄) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (မြောင်းတကာ) (ခ) အမှတ်(၅) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (ကန်ကြီးထောင့်)နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ