ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါများ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) ( ၂၇ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် အောက်ဖေါ်ပြပါရေနံတူးဖေါ် / ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

 

စဉ်    တင်ဒါအမှတ်                      ပစ္စည်းအမျိုးအမည်                                                               မှတ်ချက်

(၁)    DMP/L-031(22-23)          Mud Chemical (6) Items                                         Ksနောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ