ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါများ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ရွှေ့ပြောင်းခြင်း

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းမှ တင်ဒါအမှတ် 51R(LPT) Base Oil & Additives (106 MT)/ MPE-TLN/ 2022-2023 ဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့သော Base Oil & Additives (106 MT) အား တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် ၁၅.၉.၂၀၂၂ ရက်နေ့အစား ၂၁.၉.၂၀၂၂ ရက်နေ့ သို့ရွှေ့ပြောင်းကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ