ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါများ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၃/၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်)

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၃/၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်)နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ