ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါများ

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၂ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် ရေနံတူးဖေါ် / ထုတ်လုပ်ရေးလု...

၁၀-၀၆-၂၀၂၂

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံစု (သံပရာကန်)ရ...

၀၇-၀၆-၂၀၂၂

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ်(၁)ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်စက်ရုံ(မ...

၃၁-၀၅-၂၀၂၂

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) (၆ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ...

၃၀-၀၅-၂၀၂၂

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်(၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃)အား တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ပြောင်းလဲခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းမှ အိတ်ဖွင...

၁၃-၀၅-၂၀၂၂


နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ