ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါများ

ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအတွက် 400KVA Soundproof Diesel Generator ဝယ်ယူခြင်း

ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအတွက် 400KVA Soundproof Diesel Generator ဝယ်ယူခြင်...

၁၈-၀၇-၂၀၂၂

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၈ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် အောက်ဖေါ်ပြပါ း ပစ္စည်းမျာ...

၁၈-၀၇-၂၀၂၂

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၇/၂၀၂၂-၂၀၂၃)

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း လက်အောင်ရှိ စက်ရုံများတွင် အသုံးပြုရန်လို...

၁၃-၀၇-၂၀၂၂

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူထားသောပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါအောင် မြင်သော ကုမ္ပဏီများ၏စာရင်း

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မြန်...

၁၁-၀၇-၂၀၂၂

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၇ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် အောက်ဖေါ်ပြပါ စွမ်းအင်ဝန်က...

၀၈-၀၇-၂၀၂၂


နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ