ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါများ

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၆ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် ရေနံတူးဖေါ် / ထုတ်လုပ်ရေးလု...

၀၆-၀၇-၂၀၂၂

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၅ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် ရေနံတူးဖေါ် / ထုတ်လုပ်ရေးလု...

၀၁-၀၇-၂၀၂၂

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂ / ၂၀၂၂) တာယာပစ္စည်းအဟောင်းများလေလံတင်ရောင်းချခြင်း

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂ / ၂၀၂၂) တာယာပစ္...

၀၁-၀၇-၂၀၂၂

ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အ...

၂၈-၀၆-၂၀၂၂

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၆/၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍ...

၂၁-၀၆-၂၀၂၂


နောက်ဆုံးရ ဌာနသတင်းများ